La revista Sustainability ha publicat el 13 de març de 2020, un article dels investigadors de l’IERMB Joan Marull, Roc Padró i Francesc Coll, juntament amb Enric Tello (UB) i Claudio Cattaneo.

¿Els usos del sòl passat i els canvis de cobertura del sòl realitzats podrien afectar la capacitat actual del paisatge de mantenir la biodiversitat? En cas afirmatiu, el coneixement dels paisatges històrics i les seves transicions socioecològiques seria útil per a una planificació sostenible de l’ús del sòl. Construïm un conjunt de dades SIG en cèl·lules UTM de 10 × 10 km de la província de Barcelona (Catalunya, Espanya) per a 1956 i 2009 amb els nivells canviants de pertorbació agrícola exercida mitjançant l’apropiació humana de la producció primària neta fotosintètica (HANPP) i un conjunt. de mètriques d’ecologia paisatgística per avaluar els impactes dels canvis d’ús del sòl corresponents. A continuació, els vam correlacionar amb la distribució espacial de la riquesa total d’espècies (incloent plantes vasculars, amfibis, rèptils, aus i mamífers). Els resultats ens permeten caracteritzar les principals tendències en el canvi de patrons i processos de paisatge, i explorar si encara podia existir un llegat d’ús de terres de molts mosaics agroforestes complexos mantinguts per la pertorbació de l’agricultura intermèdia gestionada el 1956, malgrat la disminució o la desaparició d’aquests mosaics. abans del 2009 a causa dels impactes combinats de la intensificació agroindustrial (que significa nivells més alts de HANPP), transició forestal (que significa nivells més baixos de HANPP) i aglomeració urbana. L’anàlisi estadística revela un impacte positiu del nombre de pedaços forestals més grans i menys alterats, on s’han creat molts llocs naturals protegits el 1956-2009. Tot i això, també confirma que aquest resultat no només ha estat impulsat per les polítiques de conservació i que actualment la distribució de la riquesa d’espècies està correlacionada amb el manteniment dels nivells intermedis d’HANPP. Això suggereix que tant els enfocaments de compartició de terres com els de reducció de terres per a la conservació de la biodiversitat poden haver tingut un paper sinèrgic a causa del llegat dels complexos mosaics de cobertura terrestre d’antics paisatges agrícoles que ara estan en estat greu amenaça.

Podeu accedir a l’article a través d’aquest enllaç.