La revista Desacatos, editada pel Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).de Ciutat de Mèxic, ha publicat en el seu número 61 (2019) dedicat a “Prefiguración y ciudad: nuevos actores y repertorios”, un article del director de l’IERMB, Ricard Gomà, juntament amb Ismael Blanco.

Aquest article té per títol “Nuevo municipalismo, movimientos urbanos e impactos políticos” i s’hi ofereix una revisió del municipalisme democràtic a Espanya. Es construeix un doble context: sociopolític, el procés de canvi d’època, i urbà, la nova era de les metròpolis. Es perfila tant l’escenari social emergent, amb les dinàmiques de mobilització urbana, com l’escenari institucional que irromp després de les eleccions municipals de 2015, amb les ciutats del canvi.

En aquest enllaç us podreu descarregar l’article.