Xavier Garcia, investigador de l’Àrea de Sostenibilitat Urbana de l’IERMB és un dels autors de l’article “Evaluating a web-based PPGIS for the rehabilitation of urban riparian corridors” publicat a la revista Applied Geography, amb Sarah Gottwald, Marta Benages-Albert, David Pavón, Anna Ribas i Pere Vall-Casas.

Millorar la participació en la rehabilitació d’espais verds, com són els corredors fluvials metropolitans, pot afavorir una major acceptabilitat i implicació ciutadana en aquests projectes. Els mètodes tradicionals de participació poden no ser suficients, i cal complementar-los amb d’altres tecnològicament més avançats com poden ser els “Sistemes d’informació geogràfica per a la participació pública basats en web (SIGPP-web)”. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar la usabilitat i l’aplicabilitat d’una eina SIGPP-web utilitzada en un procés de participació real per a la rehabilitació d’un corredor fluvial urbà. Els resultats demostren que l’ús d’aquest tipus d’eines fa el procés més inclusiu en permetre participar a individus amb menys experiència. També es destaquen aspectes de millora com la simplificació o la integració als dispositius mòbils.

Podeu accedir a l’article a través d’aquest enllaç.

Totes les notícies