La revista Journal of Environmental Planning and Management, ha publicat on-line (5/11/2019) un article de l’investigador de l’IERMB Xavier Garcia Acosta, juntament amb M. Benages-Albert, M. Buchecker, i P. Vall-Casas.

Aquest article té per títol “River rehabilitation: preference factors and public participation implications”, i identifica i descriu els principals factors de preferència pública per a la rehabilitació dels rius. Amb aquestes troballes, es desenvolupa un marc conceptual per comprendre com es poden utilitzar aquests factors de preferència i el coneixement sobre ells per augmentar l’acceptació de la rehabilitació dels rius.

https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1680353