L’IERMB ofereix a les persones interessades en cursar el Màster Metròpoli, beques o ajuts a la matrícula que poden arribar a cobrir entre el 40% i el 100% de l’import. La comissió avaluadora permetrà atorgar els ajuts en funció del nombre, perfil i nivell acadèmic de les sol·licituds que es presentin a aquesta convocatòria.

Trobareu tota la informació a l’apartat “beques” de la pàgina web del Màster Metròpoli.

Totes les notícies