Ja està disponible on line l’estudi “Anàlisi sobre la situació de les reserves de mercat per a centres especials de treball i empreses d’inserció”.

Aquest document dóna resposta a un encàrrec de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya tot analitzant com s’ha desenvolupat la contractació reservada en els principals municipis de Catalunya, a fi d’aportar respostes sobre com s’està produint aquest procés de canvi en la contractació reservada.

Us podeu descarregar l’estudi a la página web de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.