El dia 17 de gener el Grup Altaveu ha presentat l’Agenda dels Infants elaborada per Institut Infància i Adolescència-IERMB als grups municipals del nou mandat de l’Ajuntament de Barcelona.

El Grup Altaveu és un grup de nois i noies de 13 anys, que han estat implicats en totes les fases del projecte de Institut Infància i Adolescència “Parlen els nens i nenes”: des de l’enquesta (que van respondre quan feien 5è de primària), passant pels tallers participatius i de cointerpretació de resultats (quan feien 6è) i fins a la presentació de l’Agenda dels Infants (quan ja feien primer d’ESO i en l’actualitat, que estan a 2n d’ESO).

El Grup Altaveu s’ha reactivat coincidint amb l’inici del nou mandat municipal, amb l’objectiu d’explicar i debatre amb els representants polítics de la ciutat les demandes i propostes que fan els infants per tal de millorar el seu benestar.

Trobareu tota la informació de l’Agenda dels Infants i del Projecte “Parlen els nens i nenes” a la pàgina web de l’IIAB.