La nova àrea de governança i polítiques públiques del IERMB estrena espai propi en el Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA). En aquest espai ja podeu trobar dades sobre la paritat en els plens municipals metropolitans, el percentatge d’alcaldesses del conjunt de l’AMB, l’índex de transparència dels municipis metropolitans, la ràtio de treballadors públics municipals o la despesa municipal per habitant, entre d’altres. Com la resta de indicadors del SIMBA, es poden fer consultes per municipis, per diferents anys i visulitzar les dades a través de taules, gràfics o cartografies.

Les dades provenen de diferents fonts, com el Ministeri de l’Interior, la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d’Hisenda, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (Infoparticipa) o la Fundació Pi i Sunyer. Agraïm especialment a la Fundació la possibilitat de publicar algunes de les seves dades generades a l’Observatori del Govern Local. En l’apartat de governança del SIMBA també s’inclouen dades inèdites i generades pel propi IERMB, com l’ïndex de transparència de l’AMB o la ràtio d’inscrits en plataformes de participació ciutadana dels municipis metropolitans.

Durant el proper any s’aniran ampliant el nombre d’indicadors en els àmbits de gestió pública i bon govern, així com a municipis de fora l’àrea metropolitana de Barcelona.

Si seguiu aquest enllaç anireu a l’apartat de Governança del SIMBA