L’Institut Infància i Adolescència, que forma part de l’IERMB, en el marc de la seva missió d’acompanyar l’administració local en el seu paper de garantia dels drets dels infants, ha dut a terme algunes avaluacions sobre polítiques públiques impulsades per l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes avaluacions, que ja estan disponibles a través de la seva Mediateca, ara també formen part del Repositori d’avaluacions de polítiques públiques de Catalunya, impulsat per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Podeu trobar més informació a la notícia a la pàgina web de l’Institut Infància i Adolescencia.

Totes les notícies