L’Institut Infància i Adolescència, que forma part de l’IERMB, ha renovat la seva adhesió al Pacte del Temps de Barcelona i alhora el seu compromís en impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que afavoreixin la qualitat de vida. Aquest compromís és doble: d’una banda amb els membres de l’equip de treball i les persones col·laboradores i, de l’altra, amb els nens, nenes i adolescents en general, en tant que institució dedicada al coneixement per acompanyar l’administració pública en la garantia dels drets dels infants.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Totes les notícies