L’Institut Infància i Adolescència, que forma part de l’IERMB, ha renovat la seva adhesió al Pacte del Temps de Barcelona i alhora el seu compromís en impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que afavoreixin la qualitat de vida. Aquest compromís és doble: d’una banda amb els membres de l’equip de treball i les persones col·laboradores i, de l’altra, amb els nens, nenes i adolescents en general, en tant que institució dedicada al coneixement per acompanyar l’administració pública en la garantia dels drets dels infants.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.