L’O-HB, integrat a l’IERMB, ha fet públic un comparatiu de les principals mesures de lloguer posades en marxa a Espanya, Alemanya i França durant la crisi de la covid-19, per pal·liar-ne els efectes. Aquest laboratori analitza en profunditat quatre àmbits: els procediments de desnonament o llançament, la finalització del contracte de lloguer, les mesures d’ajornament del pagament del lloguer i les ajudes al pagament.

Podeu accedir al Laboratori complert i a la Nota de premsa.

Totes les notícies