L’article “Parlen els nens i nenes, una eina de ciutat per conèixer i millorar el benestar de la infància, des del seu punt de vista i amb el seu protagonisme” publicat a la revista Barcelona Societat recull les 10 troballes sobre benestar de la infància que ha generat el programa de recerca Parlen els nens i nenes. L’article, que està està inclòs com un exemple de bona pràctica dins l’apartat “experiències” del número 24 de la revista, el signen les investigadores del Parlen, Mari Corominas i Marta Curran, i la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Laia Pineda.

En el següent enllaç podreu accedir a l’article de la Revista Societat.