El dia 8 de maig es va posar en marxa el treball de camp de l’Enquesta de Aigua i Usos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EAU-AMB) 2020.

L’organisme responsable de (EAU-AMB) és l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L’objectiu és obtenir millors estimacions de la demanda d’aigua actual i futura (estudis prospectius) del sector domèstic en diferents contexts socials i urbanístics de l’àmbit metropolità.

El treball de camp corre a càrrec de l’empresa Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) SL i està previst que finalitzi a principis de juny.

Totes les notícies