El dia 20 de setembre es posa en marxa el treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2019 (EMEF 2019), amb l’enviament de cartes a les persones seleccionades per contestar l’enquesta. Les entrevistes on-line i telefòniques començaran el dia 26 de setembre.

L’organisme responsable de l’EMEF és l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona. L’EMEF és una operació estadística oficial, inclosa en el Programa anual d’actuació estadística pel 2019, de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

L’objectiu de l’EMEF és conèixer les pautes de mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 i més anys resident a la província de Barcelona. L’EMEF es planteja com una eina estadística que dotarà a l’ATM de coneixement per orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de transport.

El treball de camp corre a càrrec de l’empresa Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) SL i està previst que finalitzi al mes de desembre.

Per més informació, consulteu el següent enllaç EMEF 2019.