El 28 de setembre s’ha posat en marxa el treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2020 (EMEF 2020), amb l’enviament de cartes a les persones seleccionades per contestar l’enquesta. Les entrevistes on-line i telefòniques començaran el dia 29 de setembre.

L’organisme responsable de l’EMEF és l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). L’EMEF és una operació estadística oficial, inclosa en el Programa anual d’actuació estadística pel 2019, de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

L’objectiu de l’EMEF és conèixer les pautes de mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 i més anys resident a la província de Barcelona. L’EMEF es planteja com una eina estadística que dotarà a l’ATM de coneixement per orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de transport.

El treball de camp córrer a càrrec de l’empresa Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) SL, sota la supervisió del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i està previst que finalitzi al mes de desembre.

Per més informació, consulti el següent enllaç EMEF 2020.

Totes les notícies