El 22 de setembre es posa en marxa el treball de camp de l’Enquesta sobre l’assetjament sexual al transport públic 2020.

L’organisme responsable d’aquesta operació és l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), i s’emmarca dins d’un conveni signat conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de les Dones (https://www.atm.cat/gestor/uploads/20190416_042_2019_Conveni_DTE_Institut_Catala_Dones_ATM.pdf). Amb aquest Acord es preveu analitzar la situació del sistema de transport públic des de la perspectiva de gènere, amb l’objectiu de definir un conjunt d’accions per lluitar contra la violència masclista i l’assetjament sexual als transports públics.

L’objectiu de l’Enquesta és conèixer la magnitud del problema en la xarxa de transport públic de l’àmbit de l’ATM de Barcelona. Es realitzaran les entrevistes a dones usuàries o no usuàries de transport públic, i també a homes, de forma telefònica preferentment, però també presencial en diferents punts de la xarxa.

El treball de camp córrer a càrrec de l’empresa Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) SL, i es desenvoluparà fins al mes de novembre.

Per més informació, consulti aquest enllaç.

Totes les notícies