Al llarg de 2019, l’àmbit de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

 

Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli

Aquest estudi presenta una diagnosi de l’envelliment a la metròpoli de Barcelona. Per fer-ho s’ha adoptat una mirada multidimensional que inclou l’àmbit demogràfic, la situació sòcio-econòmica, l’habitatge, l’entorn residencial, la mobilitat quotidiana, la salut o les relacions socials.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

 

Infància i desigualtat a la metròpoli de Barcelona: el paper dels ens locals

Aquest informe té per objectiu principal mostrar com la recuperació econòmica està afectant al benestar dels infants i el potencial i la rellevància dels serveis adreçats a la cura de la petita infància en la reducció de la pobresa infantil a l’àrea metropolitana de Barcelona.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]