Al llarg de 2019, l’àmbit de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

 

Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2019

L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i als seus municipis, així com analitzar els processos que la configuren.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

 

Anàlisi de l’estat de les relacions veïnals i de convivència. Informe ECAMB 2018

L’objecte d’estudi de l’ECAMB són pràctiques relacionals quotidianes. L’enquesta vol aportar informació i ajudar a establir si els contextos locals de convivència ofereixen oportunitats i un marc prou acollidor com per a què les persones puguin satisfer les seves necessitats de sociabilitat. Per tal de respondre a aquesta finalitat, es plantegen els objectius d’anàlisi següents:

  • Convivència als edificis: experiència residencial metropolitana, organització espacial de la població en proximitat, sociabilitats residencials i conflictes en l’àmbit residencial i la seva gestió.
  • Convivència als barris: el barri com espai de sociabilitat, relacions familiars i d’amistat al barri, expectatives de comportament col·lectiu i conflictes quotidians i la seva gestió.
  • Límits a la sociabilitat local: processos de diferenciació social, relacions de discriminació als barris, suport afectiu i solitud social.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]