Al llarg de 2019, l’àmbit de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal

L’objectiu principal que es persegueix amb aquest estudi és aprofundir en el coneixement dels mecanismes de cooperació intermunicipals i el rol de l’AMB en aquests. Els objectius específics són els següents

  • Crear una base de dades sobre xarxes de municipis metropolitans segons formes organitzatives, temàtiques, actors i àmbits territorials.
  • Analitzar el paper de l’AMB en aquestes xarxes (centralitat, interconnexió, proximitat…) segons temàtiques, formes organitzatives i àmbits territorials.
  • Analitzar els instruments promoguts directament per l’AMB (agències, consorcis, plans i projectes…) i el rol dels municipis metropolitans en aquests.

 

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

 

Acció col·lectiva i eines de participació metropolitanes

En aquesta recerca ens centrem en analitzar la demanda participativa per part de diferents organitzacions socials a partir de dos casos d’estudi en assumptes de fort component metropolità: la demanda del 30% d’HPO en sòl urbà i la gestió directa del l’aigua. Els objectius específics de l’estudi són els següents:

  • Identificar els mecanismes representatius i participatius, tant a nivell local com en l’àmbit metropolità, que han fet ús les organitzacions socials per tal de modificar les polítiques públiques existents.
  • Analitzar la dimensió metropolitana i el rol de l’AMB en el procés de mobilització social, així com de la problemàtica i de les polítiques concernides.
  • Avaluar els canvis introduïts per part de les organitzacions socials en els respectius subsistemes de polítiques públiques des d’una perspectiva multinivell.

 

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]