El dia 18 de març ha tingut lloc una nova edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” (curs 2018-19) a la seu de l’IERMB.

Els Seminaris del LET, vinculats al mòdul “El Sistema Metropolità: Ecologia i Territori” del Màster Metròpoli, consisteixen en una presentació de 30 minuts per part d’un ponent expert en el tema, i tot seguit d’una discussió de 30 minuts més. L’idioma de la presentació serà preferiblement (però no només) l’anglès. Els seminaris es podran seguir presencialment o per Skype, tot confirmant l’assistència al següent correu electrònic: letbcn@uab.cat.

El seminari del dia 18 de març ha estat  a càrrec de la doctora en Medi Ambient i Paisatge per la Sapienza Università de Roma Silvia Pili, que va fer part del seu doctorat al LET, amb la ponència:

Lost and fragmentation of open spaces within metropolitan areas in the Mediterranean Region: landscape indices and metrics as tools for the evaluation of resilient planning scenario.

Trobareu tota la informació sobre el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona en aquest enllaç.