El dia 23 de setembre ha tingut lloc la primera edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” del nou curs 2019-20 a la seu de l’IERMB.

Els Seminaris del LET, vinculats al mòdul “El Sistema Metropolità: Ecologia i Territori” del Màster Metròpoli, consisteixen en una presentació de 30 minuts per part d’un ponent expert en el tema, i tot seguit d’una discussió de 30 minuts més. L’idioma de la presentació és preferiblement (però no només) l’anglès. Els seminaris es poden seguir presencialment o per Skype, tot confirmant l’assistència al següent correu electrònic: letbcn@uab.cat.

En aquesta ocasió ha anat a càrrec de Parisa Torabi, estudiant del màster que forma part de l’Erasmus-Mundus Programme en Modelització Matemàtica en Enginyeria, coordinat per la Universitat de l’Aquila, i que ha realitzat el seu treball de final de màster dins del LET. El títol de la seva presentació ha estat “Agroecosystem’s Energy-Landscape Optimization for Land-Use Planning” i s’hi han presentat els desenvolupaments fets al voltant d’una nova eina per a la planificació territorial basada en l’optimització dels usos del sòl i dels fluxos metabòlics, de forma integrada. Aquesta metodologia està dissenyada per aplicar-se en polítiques que promoguin una economia més circular vinculada als usos del sòl, de forma que es pugui avançar en el disseny d’una Infraestructura Verda que faciliti la transició ecològica de l’AMB. Per a més informació, adjuntem l’abstract de la sessió.

Trobareu tota la informació sobre el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona en aquest enllaç.

[Descarregeu document]