El pròxim 18 de maig de 2020 de 10-13 hores s’havia de celebrar, en el marc projecte europeu (H2020) “Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Innovative Climate Action” (TeRRIFICA), el seminari de reflexió i debat sobre canvi climàtic i desigualtat social, queda posposat pel Covid-19.

El seminari té com a objectius:

  • Conèixer la situació actual i els pronòstics de futur pel que fa a la incidència del canvi climàtic en la desigualtat social i la pobresa.
  • Identificar les respostes que s’estan donant a aquesta situació tant des de les administracions públiques com des d’iniciatives socials i comunitàries.
  • Valorar el paper de la construcció col·laborativa i la co-creació de coneixement entre diferents actors a l’hora d’abordar els impactes socials del canvi climàtic.

En aquest enllaç podeu trobar més informació.