ECAMB-22-treball-campL’Enquesta sobre relacions veïnals i convivència als barris (ECAMB) 2022 recull dades sobre les relacions a les escales veïnals i també als espais socials dels barris de la metròpoli. A més,  pregunta sobre l’adequació dels espais d’aquests barris per a acollir la interacció social. L’ECAMB també explora vessants negatius de la sociabilitat com són la discriminació i la solitud relacional. Amb tot, l’ECAMB es planteja com una eina d’informació que dota de coneixement a l’AMB i als seus municipis per al disseny de polítiques de veïnatge i convivència.

Els organismes responsables de l’enquesta són l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Més de 3.000 persones enquestades
L’ECAMB entrevista un total de 3.150 persones de 16 anys i més, de forma telefònica i presencial,
incloses en una mostra de residents a l’àrea metropolitana de Barcelona. Està previst que el treball de camp corresponent a l’edició 2022 de l’ECAMB es desenvolupi fins al mes de novembre.

Totes les notícies