El cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de l’IERMB, Vittorio Galletto, ha participat en la 5th Geography of Innovation Conference (GEOINNO 2020) que s’ha celebrat a Stavanger del 29 al 31 de gener, organitzat per la xarxa RUNIN i la Universitat de Stavanger (Stavanger Centre for Innovation Research i UiS Business School).

La Geography of Innovation Conference proporciona un fòrum de discussió per a estudiosos interessats en la investigació científica qüestions polítiques i estratègiques sobre la dimensió espacial de les activitats d’innovació. L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és reunir alguns dels principals acadèmics mundials d’una gran varietat de disciplines que van des de la geografia econòmica i les ciències regionals, l’economia i les ciències de la gestió, sociologia i teoria de xarxes i ciències polítiques i de planificació.

Concretament, Galletto, a la sessió especial “New (Big) Data Sources and Methods to Unpack the Geography of Innovation II: Big Data Based on Intellectual Property Rights and Machine Learning Analysis” hi ha presentat dues comunicacions:

“Searching for rare diamonds? Industrial districts and innovation in Spain and Italy”, juntament amb Rafael Boix (Universitat de València) i Francesco Capone (Universitat de Florència).

“The Marshallian industrial district as a living innovation machine: modelling technological innovation in space and time variable-geometry units using big data and machine learning”, juntament amb Rafael Boix (Universitat de València) i Fabio Sforzi (Universitat de Parma).

A la pàgina web del Congrés hi trobareu tota la informació.