Fecha de publicación: JULIO - 2004


PAPERS NÚM. 41  [+info]


X PAPERS NÚM. 41
Pág. 1-84 (4,3 Mb.)
Text complet del número 41

Comprendre el territori per dissenyar-lo  [+info]


X Comprendre el territori per dissenyar-lo
Pág. 9-23 (1.820 Kb.)

Joan Busquets: Arquitecte

El litoral: naturalesa domada?  [+info]


X El litoral: naturalesa domada?
Pág. 25-38 (223 Kb.)

Jordi Serra i Elisabet Roca: Eurosion Project, ICTA-UAB

Litoral i portualitat: límits de la nàutica recreativa i estratègies d'ordenació  [+info]


X Litoral i portualitat: límits de la nàutica recreativa i estratègies d'ordenació
Pág. 41-52 (231 Kb.)

Joan Alemany: Professor de la Universitat de Barcelona i Director de la revista Portus

Reflexions sobre la costa metropolitana: el cas del Barcelonès-Nord  [+info]


X Reflexions sobre la costa metropolitana: el cas del Barcelonès-Nord
Pág. 55-66 (1.280 Kb.)

Amador Ferrer: Arquitecte

Demanda turística i protecció del litoral: un horitzó possible  [+info]


X Demanda turística i protecció del litoral: un horitzó possible
Pág. 69-84 (103 Kb.)

Salvador Antón: Escola Universitària de Turisme i Oci
(Unitat de Geografia, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)