Fecha de publicación: ABRIL - 1992


PAPERS NÚM. 12  [+info]


X PAPERS NÚM. 12
Pág. 1-77 (3,0 Mb.)
Text complet del número 12

La distribució territorial de la indústria i els serveis a la Regió...  [+info]


X La distribució territorial de la indústria i els serveis a la Regió Metropolitana de Barcelona als sis anys de la recuperació econòmica
Pág. 9-39 (1.150 Kb.)

Joaquim Clusa: Economista (Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)

La construcció urbana de les activitats a la primera corona metropolitana. El...  [+info]


X La construcció urbana de les activitats a la primera corona metropolitana. El cas del Baix Llobregat i l'Hospitalet
Pág. 41-45 (77 Kb.)

Miquel Roa: Arquitecte

Problemàtica urbanística del procés de terciarització al centre de la ciutat  [+info]


X Problemàtica urbanística del procés de terciarització al centre de la ciutat
Pág. 47-54 (125 Kb.)

Amador Ferrer: Arquitecte (Director de Serveis de Control de l’Edificació, Ajuntament de Barcelona)

Avanç de propostes per al planejament territorial de la Regió Metropolitana de...  [+info]


X Avanç de propostes per al planejament territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Pág. 55-77 (1.060 Kb.)

Juli Esteban: Arquitecte (Director de Serveis d’Ordenació Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)