GEM- Catalunya-2021La Taxa d’Activitat Emprenedora (TEA) a Catalunya ha tornat a créixer i s’ha situat en el 7,2% el 2021, el que suposa un increment del 0,6% respecte la taxa de 2020. Així, Catalunya és manté com la Comunitat Autònoma amb la taxa més alta ja que la TEA catalana és d’1,7 punts superior a l’espanyola (5,5%) però en canvi 1,8 punts inferior a l’europea (9%).

El 53% d’aquesta activitat correspon a persones emprenedores que encara estan tractant de posar en marxa un nou negoci i el 47% restant correspon a aquells emprenedors que ja tenen el seu propi negoci (entre 3 i 42 mesos).

Aquesta és una de les principals conclusions del darrer informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM) – Catalunya 2021-2022, promogut pel  Departament d’Empresa i Treball i la Diputació de Barcelona i elaborat conjuntament per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sota la direcció de Carlos Guallarte. El GEM és un projecte internacional de recerca que va sorgir amb la intenció d’analitzar l’activitat emprenedora, així com els factors que influeixen en la creació de noves empreses, i durant l’any 2021 van participar a l’estudi 46 països diferents.

Per demarcacions, la taxa d’activitat emprenedora (TEA) de Barcelona se situa en el 7,2%, la de Girona en el 5,9%, la de Lleida en l’11,2% i Tarragona en el 6,4%.

El GEM també avalua la incidència de la pandèmia i apunta que Catalunya ha aguantat relativament bé ja que ha mantingut les empreses consolidades i ha registrat una xifra baixa d’abandonaments. En aquest sentit, el percentatge d’emprenedors consolidats a Catalunya es situa en el 8,6%, un 0,4 més respecte l’any passat, i superior al d’Espanya (7,2%) i d’Europa. L’estudi també destaca que a Catalunya només un 2,5% han abandonat el seu negoci en els darrers 12 mesos, davant del 2,2% a Espanya i el 3,2% a Europa.

La taxa de dones emprenedores retalla distàncies
Els resultats per gènere indiquen que al 2021 el percentatge de dones emprenedores es manté inferior al dels homes però la distància es va reduint.

En el cas dels emprenedors consolidats hi ha un 38% de dones davant del 62% dels homes. Les diferències són més petites en el grup d’emprenedors nous (46% de les dones i 54% dels homes) i en el d’emprenedors potencials (49% de les dones i 51% dels homes).

Si observem la TEA per gènere, la de les dones se situa en el 6,7%, set dècimes més que l’any anterior, i la dels homes en 7,6%. En tots dos casos la TEA creix respecte al 2020 i alhora es redueix la diferència entre els dos gèneres (d’1,2 punts el 2020 a 0,9 punts el 2021). La TEA femenina espanyola continua sent inferior a la catalana i aquest últim any és del 5,6%.

El perfil de les persones emprenedores
Per edats, els resultats de l’informe indiquen que l’edat mitjana dels emprenedors potencials és de 39 anys, de 44 en els emprenedors en fase inicial i de 51 en fase consolidada.

L’informe també apunta el percentatge de catalans adults que perceben bones oportunitats és del 31%, el que suposa un increment de 12 punts respecte a l’any 2020. Els resultats també indiquen que un 51% dels catalans declara que té coneixements i habilitats necessàries per emprendre un negoci.

Les condicions de l’entorn que reben millors puntuacions i que aproven amb valoracions superiors a 5 són: l’existència i accés a infraestructura física i de serveis, existència i accés a infraestructura comercial i professional, les normes socials i culturals, programes públics i educació i formació emprenedora a l’etapa postescolar. En canvi, les que han rebut una puntuació menor són: dinàmica del mercat intern, educació i formació emprenedora en l’etapa escolar, transferència d’I+D i finançament suficient per a emprenedors.condicions-entorn-GEM-2021L’impacte de la Covid-19 a l’activitat emprenedora de Catalunya
L’informe del GEM va introduir la passada edició diferents preguntes relatives a l’impacte de la Covid-19. En l’edició d’enguany, En aquest sentit, un 45% de les persones entrevistades a Catalunya asseguren que ha augmentat la dificultat d’iniciar un negoci, un percentatge que ha baixat en 23 punts respecte a l’edició anterior on aquest percentatge era del 68%. En aquest mateix sentit, un 30% creu que les expectatives de creixement baixen per la pandèmia, xifra que també ha caigut 24 punts.

Totes les notícies