periurban-agriculture-webL’agricultura periurbana pot subministrar aliments, en l’àmbit local, i ser potencialment més sostenible que els sistemes agrícoles convencionals més llunyans. També pot generar impactes ambientals significatius depenent de les condicions biofísiques locals i dels recursos necessaris per implementar-la, així com de les pràctiques de maneig dels cultius, que poden variar àmpliament entre els productors. Per mostrar la importància de la regionalització en l’avaluació ambiental de l’agricultura periurbana, hem analitzat la caracterització dels impactes de l’eutrofització (l’impacte negatiu per excés de nutrients), a l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’horticultura i els hivernacles, els usos del sòl predominants de l’agricultura periurbana, van tenir els majors impactes avaluats. Per als cultius fruiters, les emissions de Nitrogen in situ generen impactes d’eutrofització marina i per als cultius herbacis de regadiu, l’escorriment de Fòsfor genera impactes d’eutrofització de l’aigua dolça. Aquest estudi proporciona una línia de recerca fonamental per avaluar els escenaris de transició ecològica de l’agricultura periurbana en un nivell d’anàlisi geogràfica apropiada i ofereix coneixements essencials per guiar les estratègies circulars i de sostenibilitat apropiades per al sector.

L’estudi Displaying geographic variability of peri-urban agriculture environmental impacts in the Metropolitan Area of Barcelona: A regionalized life cycle assessment ha estat realitzat per Angelica Mendoza Beltran, Roc Padró, María José La Rota-Aguilera, Joan Marull, Matthew J. Eckelman, Jacob Cirera, Annalisa Giocoli, Gara Villalba i l’ha publicat Science of the Total Environment.

Totes les notícies